Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez cerkiew.com.pl/sklep

Przed skorzystaniem z usług sklepu internetowego cerkiew.com.pl/sklep należy zapoznać się z poniższymi zasadami.

§ 1. Informacje o sklepie

1. Internetowy cerkiew.com.pl/sklep. (dalej tylko Internetowy Sklep) prowadzony jest przez Parafię Prawosławną Przemienienia Pańskiego w Płocku, ul. Kościuszki18, 09 – 402 Płock, NIP 774-23-37-307 Regon 610210745.

2. Internetowy Sklep nie posiada osobowości prawnej.

3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania dotyczące Internetowego Sklepu, jego oferty i współpracy z ew. partnerami prosimy kierować na adres: eliasz@eliasz.eu.

§2. Rejestracja i ochrona danych

1.Rejestracja Użytkownika w Sklepie Internetowym wymaga podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail i telefon. Dane są przeznaczone wyłącznie do zaadresowania przesyłki oraz wystawienia rachunku.

2. Użytkownik podając dane w Sklepie Internetowym, wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych w bazie Klientów Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Sklep Internetowy gwarantuje, że informacje przekazywane przez jego Klientów, podczas dokonywania zakupów, będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby zamówienia. W żadnym przypadku nie zostaną one udostępniane osobom trzecim.

4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

§3. Zamówienia

1. Przedmiotem zamówień w Sklepie Internetowym są towary wymienione w cenniku w chwili składania zamówienia.

2. Klient może dokonać zamówienia przez stronę www, e-mailem i listownie. W wyjątkowych przypadkach Sklep Internetowy przyjmuje również zamówienia telefoniczne.

3. Sklep internetowy przyjmuje również zamówienia na specjalne życzenia z dodatkowymi uwagami klienta. Sklep Internetowy może zażądać przy takich zamówieniach zaliczki lub wpłaty całej należności na konto. Przy takich zamówieniach klient nie ma prawa do zwrotu towaru bez podania przyczyny.

4. Jeżeli w opisie produktu nie podano inaczej standardowy czas realizacji zamówienia to 14 dni roboczych, maksymalny zaś to 28 dni. Ze złożonego zamówienia można zrezygnować do 24 godzin od chwili jego wysłania.

§4. Płatności

1. Akceptowane formy płatności to:

- przesyłka pobraniowa

- przelew na konto Sklepu.

§5. Wysyłka i zwroty

1. Klienci składając zamówienie zlecają jednocześnie przygotowanie i dostarczenie przesyłki, zobowiązując się przy tym do poniesienia związanych z tym kosztów opłaty pocztowej, wyszczególnionych w przesłanym do Sklepu zamówieniu. Koszty opłat pocztowych są uzależnione od ciężaru i rodzaju przesyłki.

1.1. W okresach promocyjnych koszty wysyłki mogą zostać obniżone bądź anulowane. Informacja o tego typu promocji zostanie każdorazowo podana na stronach Sklepu Internetowego.

1.2. W przypadku dostawy towarów wymagających szczególnej ostrożności zamawiający zobowiązuje się do pokrycia powstałych dodatkowych kosztów lub też na własną odpowiedzialność zgadza się na wysyłkę nieubezpieczoną na wypadek uszkodzenia.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość przyznania zniżki lub anulowania kosztów wysyłki w indywidualnych przypadkach.

3. Klient jest zobowiązany do odebrania zamówionego towaru

4. Jeśli zawartość przesyłki jest niezgodna z zamówieniem, Sklep Internetowy pokryje koszty pocztowe zwrotu i powtórnego doręczenia właściwych pozycji.

5. Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego w Płocku nie jest płatnikiem VAT i nie wystawia faktur VAT. Na specjalne życzenia klienta Sklep Internetowy może wystawić rachunek.

6. Wszelkie reklamacje powinny być składane w formie pisemnej na adres korespondencyjny w Polsce. Reklamacje z tytułu niegodności towaru z umową rozpatrywane są w terminie do 10 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego w którym złożono reklamację.

7. Zwrot zakupionego towaru jest możliwy w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki (na podstawie Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271) pod warunkiem, że produkt nie był używany, kopiowany, ani nie został w żaden sposób zniszczony, jak również nie zniszczone zostały żadne opakowania i dokumenty produktu.

§6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje Klientów cerkiew.com.pl/sklep od chwili ogłoszenia.

2. Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego w Płocku prowadząca Sklep Internetowy, zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana niniejszego regulaminu wchodzi w życie w dniu jego opublikowania, przez udostępnienie na stronach Sklepu. Użytkownik składając zamówienie akceptuje zmiany regulaminu.

Dane kontaktowe:

Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego

ul. Kościuszki 18, 09 – 402 Płock

NIP 774-23-37-307 Regon 610210745.

Adres do korespondencji:

Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego

ul. Kościuszki 18, 09 – 402 Płock

Nr konta: ING Bank 13 1050 1966 1000 0090 7060 3767

z dopiskiem - SKLEP