Księgi Liturgiczne

Książki do nabożeństw.

  • Służebnik

  • Trebnik

  • Służby

  • Triodi

    Służebniki Wsienosznoho Bdienia i Liturhii św. Jana Złotoustaho, św. Wasilia Wielikoho i Preżdieoswiaszczennych.

  • Akatysty

    Akatyst jest hymnem liturgicznym. Nazwa pochodzi z greckiego ακάθιστόσ = ά(a)-nie, negacja, καθιζεν(kathidzen)-siedzieć. Przeto, akatysty są zawsze śpiewane na stojąco. Akatyst składa się z mniejszych form poezji liturgicznej - 13 kondakionów i 12 ikosów. Treścią hymnu jest pochwała Jezusa Chrystusa, Matki Boskiej lub świętych, zwłaszcza męczenników. Niekiedy stanowią zasadniczą część szczególnych nabożeństw, co dotyczy zwłaszcza najbardziej znanego Akatystu ku czci Bogurodzicy. Zbiorem akatystów jest akatystarz.
  • Nuty